JC Redovisningskonsult AB

Srf Auktoriserad Redovisningsbyrå

MINA TJÄNSTER

Löpande redovisning

Löpande redovisning       
Månadsbokslut
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Betalningsuppdrag
Fakturering
Moms- och arbetsgivardeklarationer


Bokslut & Årsredovisning

Alla företag har en skyldighet att varje år avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Driver man aktiebolag måste man dessutom lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Då årsredovisningen är en offentlig handling, som ofta ligger till grund för kreditbedömningar, är det viktigt att denna ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 

Årsredovisningslagen (1995:1554) reglerar hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska utformas. 

Löner

Överlåt hela eller delar av er lönehantering till mig, så kan ni fokusera på er kärnverksamhet. 

Jag kan ta hand om allt från att producera lönespecifikationer till statistikrapportering och förfrågningar från olika myndigheter. Att outsourca er lönefunktion ger er en ökad flexibilitet, mindre sårbarhet samt en kvalitets-säkrad löneprocess.  


Skicka förfrågan